Anmälan Trail/All mountain i Falun Röd

Anmälan Trail/All mountain i Falun Röd

Skriv TAM Röd och ditt telefonnummer i meddelandefältet.

När vi fått din anmälan kommer vi skicka en faktura och mer information om kursen.

Avbokning

Avbokning mot uppvisande av sjukintyg berättigar till återbetalning av hela kursbeloppet. Vi tar ut en administrativ avgift på 500 kr vid avbokning 5 dagar innan kurs. Avbokar du kursen 48 timmar innan kurs så betalar vi tillbaka 25% av kursbeloppet.

Inställd kurs

Om kursen ställs in så återbetalas hela kursavgiften om du inte kan eller vill gå vid ett annat tillfälle.
Vi kan komma att ändra plats inom närområdet om vädret skulle påverka vald kursplats.
Det krävs minst 3 deltagare för att kursen skall bli av.

Ditt ansvar

Vi är utbildade i första hjälpen och har alltid med oss ett första hjälpen-kit på våra kurser. Men kom ihåg: din åkning och din säkerhet är först och främst ditt ansvar! Använd skydd och se till att ha en giltig olycksfallsförsäkring.