Anmälan TrailFIT

Anmälan TrailFIT

Skriv TrailFIT i meddelandefältet och uppge ditt telefonnummer!

När vi fått din anmälan kommer vi skicka en faktura och mer information om kursen.

Avbokning

Avbokning mot uppvisande av sjukintyg berättigar till återbetalning av hela kursbeloppet. Vi tar ut en administrativ avgift på 500 kr vid avbokning 5 dagar innan kurs. Avbokar du kursen 48 timmar innan kurs så betalar vi tillbaka halva kursbeloppet.
Avbokar du 24 timmar innan får du inga pengar tillbaka.
Du kan överlåta din plats, men då måste du meddela oss!

Inställd kurs

Om kursen ställs in så återbetalas hela kursavgiften.