Vår vision

We have a dream!

Vi vill inspirera dig till att växa, att lära dig ännu mer och vi vill ingjuta ett mod i dig som vi vet att du innerst inne besitter.

Vi vill att alla cyklister ska vara i flow, i sitt bästa tillstånd!
Vi vill att alla cyklister ska ha den kunskap, den tekniska och mentala färdighet som behövs för att på riktigt känna sig trygg på cykelstigarna och på cykelvägarna.
Att ha kontroll och känna sig säker skapar frihet och glädje.
Vi vill lära dig att skapa ditt bästa tillstånd.
Vi vill vara med och skapa det nya cykelskapet world wide!
Men vi börjar med Sverige.

Vad är flow?
När du är helt uppslukad av, och koncentrerad på, det du håller på med!
När allt fokus är riktat mot det du gör just nu och det enda som existerar är här och nu!

Vad skapar flow?
– Närvaro/medvetenhet
– Karaktärsstyrkor
– Tillit till sin egna förmåga
– Kunskap om uppgiften
– Passion/motivation
– Regelbunden och positiv feedback
– Kommunikation
– Tydliga mål

Helhet och långsiktighet
Vi jobbar med allt som skapar flow! Vi lever det och vi gör det. Varje dag!
Pratar gör vi en del också men framför allt så gör vi.

Lärande är görande! Hela livet! Vi står för helhet och långsiktighet.
Vi tränar varje dag på något som hjälper oss att vara i flow.
Varför? För att vi vet att det hjälper oss nu och i långa loppet.
Vi vet att det är fler saker än en som hjälper oss att vara i flow.

Om vi bara skulle träna teknik och ha kunskap om uppgiften skulle flow aldrig infinna sig! Det handlar om att förstå att det rör sig om en helhet! Och det är något som kommer göra oss hållbara! Vi kommer ”hålla” i långa loppet!
Cykla med kropp och knopp!